Køb Rejseforsikring (Årsrejse) på 5 minutter

Dansk / English

Som medlem af IDA, har du nu mulighed for at købe din Rejseforsikring (Årsrejse) på fem minutter.

For at bekræfte dit medlemskab, skal du indtaste dit medlems- og cpr-nummer. Du finder dit medlemsnummer på din kontingentopkrævning eller BS-betalingsoversigt.

Bemærk: Din rejse må IKKE være påbegyndt, før du køber Rejseforsikringen (Årsrejse). Er rejsen påbegyndt, dækker forsikringen ikke.

Download faktaark

Download forsikringsbetingelser

Om dig


Betaling


Forsikringsdækning