Faktaark og Forsikringsbetingelser

Som medlem af IDA, har du nu mulighed for at købe en Årsrejseforsikring på 5 minutter.

For at bekræfte dit medlemskab, skal du herunder indtaste dit medlems- og cpr.nummer. Dit medlemsnummer kan du fx finde på din kontingentopkrævning/PBS betalingsoversigt.

Bemærk: Din rejse må IKKE være påbegyndt, før du køber Årsrejseforsikringen. Er rejsen påbegyndt, dækker Årsrejseforsikringen ikke.

Persondata


Betaling


Forsikringsdækning